QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - projekty udržateľného mestského rozvoja

Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov. Financovať možno aj zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávky zdravotníckej technicky a zariadenia a vybavenia a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Call code:
IROP-PO2-SC212-2019-43
Supported areas:
Z grantu je možné podporiť výstavbu nových a modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov.
Eligible territory:
Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Samospráva , Mimovládne organizácie

Call details:

Call uzavretá:
from 25.02.2019 until 27.05.2019
Subsidy amount:
400 000€ - 900 000€
Support rate:
95%

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call aktuálna

from 19.12.2019 | until the finances are exhausted

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

More details