QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2019)

Call code:
IROP-PO2-SC223-2019-47
Supported areas:
Eligible territory:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Štátna správa , Mimovládne organizácie

Call details:

Call uzavretá:
from 26.03.2019 until 26.09.2019
Subsidy amount:
Support rate:

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 27.07.2018 | until 08.10.2018

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl More details

Call aktuálna

from 18.11.2019 | until the finances are exhausted

PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností (2019)

More details