QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Call code:
18409/2019-4210-36886
Supported areas:
Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Eligible territory:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Eligible applicants:
Samospráva

Call details:

Call uzavretá:
from 01.07.2019 until 01.10.2019
Subsidy amount:
2 500 - 5 000 €
Support rate:
95 %

Za oprávnené projekty podl'a tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu, prestavbu projektu a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily.

Minimálne technické a stavebné požiadavky:

Charakteristika nabíjacej stanice: samostatne stojaca alebo nástenná, verejne prístupná nabíjacia stanica.

Typ stanice: AC stojanová nabíjacia stanica alebo stanica typu "wallbox".
Počet a typ nabíjacích konektorov: 2x Typ 2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196) variant zásuvka, alebo nabíjací kábel.
Výstupný výkon stanice: > 2x 11 kW
Autentifikácia zákazníka: RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách MIF AREDESFire a pod., alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie. inteligentného riadenia nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla) RFID čítačka kariet alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu.
Komunikácia s back-end systémom: GSM s podporou 30 siete a podpora protokolu OCPP 1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššie verzie.
Parkovanie: Minimálne 1 (odporúčané 2) vyhradené parkovacie miesto prislúchajúce k nabíjacej stanici s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.
Roaming: Do troch mesiacov od uvedenia staníc do prevádzky musia byť stanice napojené na niektorú z medzinárodných roamingových platforiem (platformy s viac ako 80 prevádzkovateľmi v Európe napríklad Hubject, Ladenetz, Gireve a iné).
Správa o využívaní stanice: Správa o využívaní stanice musí obsahovať informácie o nabijacej stanici a jej
využívaní za príslušný kalendárny rok, t. j. spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná spotreba na jedno nabitie, priemerná dlžka jedného nabíjacieho cyklu.
Spôsoby platenia za nabíjanie: Implementácia oboch štandardných platobných spôsobov:
a) tzv.ad-hoc payment systému umožňuj úci platbu za službu a neregistrovaným zákazníkom (nediskriminačný prístup)
b) tzv. membership payment pre registrovaných zákazníkov poskytovateľa služby.

 

 

Contact us

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Call uzavretá

from 01.07.2018 | until 13.08.2019

„WIFI pre Teba“

Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s More details

Call uzavretá

from 25.02.2020 | until 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

More details

Call aktuálna

from 02.08.2019 | until the finances are exhausted

Optimalizácia informačných nástrojov v oblasti vôd

More details

Call aktuálna

from 24.02.2020 | until the finances are exhausted

Moderné technológie (7.7)

More details

Call uzavretá

from 29.10.2018 | until 07.03.2019

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému More details

Call uzavretá

from 31.10.2016 | until 31.07.2019

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. More details

Call aktuálna

from 20.12.2018 | until the finances are exhausted

Implementácia opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. More details