QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

OZNAM: Vzhľadom k aktuálnej situácii ponúkame možnosť online poradenstva formou skype videokonferencie / emailom.

KATEGÓRIA

Podobné články

BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

PRIDANÉ
13. apríl 2020
|
KATEGÓRIA

Výrobcovia stavebných oceľových a hliníkových konštrukcii a ich prvkov musia v zmysle platného zákona o stavebníctve plniť požiadavky normy EN 1090. Inak nie sú oprávnení uvádzať tieto výrobky na trh. Na základe splnenia požiadaviek uvedených noriem vydáva notifikovaná osoba výrobcovi osvedčenie o zhode riadenia výroby, ktoré oprávňuje výrobcu uviesť výrobky na trh tj. vystaviť prehlásenie o zhode výrobku a označenie CE, tak ako to príslušné európske nariadenie vyžaduje. Priebeh zavedenia a následnej certifikácie postupu pre zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií podľa požiadaviek STN EN 1090 možno popísať v nasledujúcich krokoch: ...

Zobraziť viac
BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

PRIDANÉ
13. február 2020
|
KATEGÓRIA

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Zobraziť viac

Newsletter