QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

O nás

Spoločnosť QM Slovakia vznikla v roku 2000 a od svojho vzniku sa zaoberá implementáciou systémov manažérstva a odborným poradenstvom. V roku 2006 sme vytvorili komplexné portfólio produktov zameraných na rozvoj malých a stredných spoločností, ktoré sme v rôznych modifikáciách úspešne implementovali v oblasti výroby a služieb.

Cieľom našej spoločnosti je zvyšovať konkurencieschopnosť a efektívnosť našich klientov. Používame pritom know-how osvedčené na celom svete a poskytujeme profesionálne poradenstvo v oblasti zavádzania moderných metód riadenia.

Poslaním našej spoločnosti je profesionálna podpora rozvoja malých a stredných firiem.

Poskytujeme zákazníkovi nestrannú a kvalitnú analýzu spoločnosti, z ktorej vychádzame pri zavádzaní moderných manažérskych nástrojov do praxe za účelom rozvoja a napredovania spoločnosti pri zachovaní rovnováhy zdrojov.

V rámci rozvoja malých a stredných spoločností výkonávame:

  • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem
  • poradenstvo pri spracovaní projektov zameraných na čerpanie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EU
  • profesionálne vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
  • implementáciu manažérskych metód do praxe
  • poradenstvo pri výbere a implementácii informačných systémov

Profesionálny prístup, vzájomná dôvera a partnerstvo s klientmi sú neoddeliteľnou súčasťou každej úspešnej spolupráce.

V čom sme iní

01
Komplexné riešenia
záleží nám na komplexnom riešení problémov!
02
Odborníci s dlhoročnou praxou
starostlivo vyberáme odborníkov s viac ako 10 ročnou praxou!
03
Promptná reakcia
nenecháme Vás čakať na odpoveď
04
Trvalé zlepšovanie
dbáme na neustále zlepšovanie poskytovaných služieb!
05
Podpora
vždy hľadáme možnosti ako dosiahnuť spokojnosť našich zákazníkov!
06
Moderné technológie
ideme s dobou a používame najnovšie riešenia!

Referencie

Vďaka svojmu unikátnemu systému práce má spoločnosť QM Slovakia možnosť kapacitne pracovať na 30 projektoch súčasne.
Zároveň vie zabezpečiť dostatok potrebných odborníkov pre rôzne typy projektov s viac ako 10 ročnou praxou.
Aktuálne v rámci spoločnosti QMSlovakia, s.r.o. pôsobia:
3 projektoví manažéri


8 konzultantov pre implementáciu systémov manažérstva
12 konzultantov pre spracovanie žiadostí o NFP


10 konzultantov pôsobiacich v oblasti kvality, zlepšovania procesov, priemyselného inžinierstva riadenia spoločností a implementácie informačných systémov
Odvetvoví experti
Partnerské organizácie
Poradcovia oblastí
Konatelia
Vedúci projektov
projekt
1
projekt
2
projekt
N
0+
rokov skúseností
0+
úspešných implementácií
0mil. €
čerpaných z fondov EÚ
0%
úspešných projektov

Mám záujem o viac informácií

Napíšte nám vaše požiadavky a my vás budeme kontaktovať