QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia v automobilovom priemysle podľa IATF 16949

 

Čo je IATF 16949?

Norma IATF 16949 je medzinárodne uznávaná norma, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ do automobilového priemyslu. Systém manažérstva kvality vybudovaný na základe požiadaviek tejto normy, spĺňa nároky na kvalitu, ktoré zákazníci a konkurencia neustále zvyšujú. Cieľom tejto technickej špecifikácie je vypracovanie a implementácia systému manažérstva kvality, ktorý umožňuje neustále zlepšovanie, pričom sa zdôrazňuje prevencia chýb a znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci. Táto technická špecifikácia spolu s použitím špecifických požiadaviek zákazníka stanovuje pre subjekty, ktoré sa zaviažu k uplatňovaniu tohto dokumentu, základné požiadavky na systém manažérstva kvality.

 

Pre koho je implementácia podľa IATF 16949 určená?

Implementácia systému manažérstva podľa normy IATF16949 je určená pre každého, kto chce byť dodávateľom do automobilového priemyslu. Preverenie systému manažérstva kvality podľa tejto normy, predstavuje pre zákazníkov záruku funkčnosti a účinnosti systému a zároveň záruku požadovanej úrovne kvality produkcie.

 

Prínosy implementácie podľa IATF 16949

Implementácia IATF 16949 Vám pomôže zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť, dôveru zákazníkov v kvalitu Vašej produkcie a zároveň znížiť počet zákazníckych auditov. 

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza