QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systému manažérstva kvality v prekladateľských službách podľa normy ISO 17100

 

Čo je norma ISO 17100?

Norma ISO 17100 vo svojich ustanoveniach definuje požiadavky na systém manažérstva kvality prekladateľských služieb. Plnením požiadaviek normy ISO 17100 spoločnosť preukazuje schopnosť svojich procesov a systematický prístup k poskytovaniu prekladateľských služieb, ktoré vo všetkých smeroch spĺňajú požiadavky klienta. Zároveň sú v súlade aj s platnými normatívnymi a legislatívnymi špecifikáciami. Výstupom je funkčný systém, ktorý plní medzinárodné štandardy, riadi riziká a zabezpečuje trvalé zlepšovanie v danej oblasti. 


Pre koho je certifikácia podľa ISO 17100 určená?

  • prekladateľské agentúry
  • spoločnosti, ktoré interne zabezpečujú preklady produktových dokumentácií


Prínosy certifikácie podľa ISO 17100

 

  • deklarácia kvality a plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti poskytovaných prekladov
  • zvýšenie efektivity procesov a zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami, dodávkou nekvalitných služieb
  • zjednotenie postupov a informačných rokov v rámci prekladov, kontrola a riadenie rizík 
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom
  • zavedenie systému neustáleho zlepšovania prekladov

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza