QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia protikorupčného systému manažérstva podľa ISO 37001

 

Čo je ISO 37001?

Norma 37001 sa špecificky a komplexne zaoberá kvalitou protikorupčných opatrení, ktoré môže pomôcť organizácii pri predchádzaní, odhaľovaní a reagovaní na zistené korupčné riziká – súvisiace s úplatkárstvom (v aktívnej i pasívnej forme) a to nielen v samotnej organizácii, ale aj u obchodných partnerov. 

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 37001 určená?

Požiadavky normy ISO 37001:2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore. 

 

Prínosy implementácie podľa ISO 37001

  • systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následná eliminácia
  • finančné úspory
  • zvýšenie reputácie organizácie smerom navonok
  • zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami
  • možnosť porovnať zavedené antikorupčné opatrenia s medzinárodnými štandardmi

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza