QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov manažérstva kvality v letectve a kozmonautike podľa AS 9100

 

Čo je norma AS 9100?

Štandardy AS 9100 vychádzajú z normy ISO 9001, a rozširujú a doplňujú jeho požiadavky o špeciálne požiadavky leteckého priemyslu. Nad rámec ISO 9001 obsahuje letecký štandard AS/EN 9100 celkom 83 požiadaviek. Tieto požiadavky je možné rozdeliť do dvoch základných kategórií:
•    upresnenie všeobecných požiadaviek normy ISO 9001  
•    rozšírenie požiadaviek normy ISO 9001 v oblastiach zameraných na kvalitu a spoľahlivosť dodávok

 

Pre koho je implementácia podľa AS 9100 určená?

Implementácia AS/EN 9100 je určená spoločnostiam, ktoré uskutočňujú návrh, vývoj alebo výrobu leteckých, vesmírnych a obranných produktov a ktoré zaisťujú následnú podporu, vrátane poskytovanie údržby, náhradných dielov alebo materiálu pre ich vlastné produkty. Nezávisle na tom, či sa spoločnosť zaoberá výrobou, údržbou alebo iba obchoduje v oblasti leteckého priemyslu.

 

Prínosy implementácie AS 9100

  • norma odráža špecifiká leteckého priemyslu 
  • umožňuje vstup do stále rastúceho dodávateľského reťazca pre najväčších svetových výrobcov letecké techniky 
  • zdôrazňuje pozíciu zákazníka a vytvára prostredie pre jeho maximálnu spokojnosť, čo má spätne preukázateľnú väzbu na finančné výsledky vašej spoločnosti 
  • implementácia pomáha nastaviť vyššiu úroveň v oblasti plánovania, výroby, kontroly a riadenia 
  • kontinuálne a systematické zlepšovanie v oblasti kvality
     

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza