QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Blog

AKTUÁLNA VÝZVA - Implementácia opatrení z energetických auditov

AKTUÁLNA VÝZVA - Implementácia opatrení z energetických auditov

KATEGÓRIA

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Môže ísť o rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov alebo rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.

Zobraziť viac
AKTUÁLNA VÝZVA - Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

AKTUÁLNA VÝZVA - Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

KATEGÓRIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 1. júla 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Zobraziť viac