QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2019)

Kód výzvy:
IROP-PO2-SC223-2019-47
Podporované oblasti:
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Štátna správa , Mimovládne organizácie

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 26.03.2019 do 26.09.2019
Výška dotácie:
Miera podpory:

Kontaktujte nás

Jégeho 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 27.07.2018 | do 08.10.2018

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Zýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 18.11.2019 | do vyčerpania financií

PRV - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností (2019)

Bližšie informácie