QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Xprofit

Informačný systém Xprofit je aplikácia určená pre malé a stredné firmy za účelom sledovania, riadenia a vyhodnocovania ziskovosti a priebehu zákaziek. Vďaka informačnému systému Xprofit viete kedykoľvek zistiť aktuálny stav zákazky a môžete rýchlo reagovať na vzniknuté situácie tak, aby bolo riešenie pre Vás výhodné.

Systém Xprofit umožňuje jednoducho a prehľadne:

Informačný systém Xprofit poskytuje nasledovné výhody:

Xprofit zabezpečí poriadok v zákazkách a prehľad v ich ziskovosti, vďaka čomu viete riadiť Vašu spoločnosť na základe presných a aktuálnych čísiel. Aplikácia je zároveň cenovo dostupná pre malé a stredné spoločnosti a vďaka nej sa môžete vyhnúť komplikovaným a predraženým implementáciám informačných systémov.

Viac informácií nájdete aj na stránke www.xprofit.sk. Radi Vám v prípade záujmu osobne poskytneme prezentáciu systému priamo pre Vašu spoločnosť.