QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Produkty

Eurofondy

Zabezpečíme Vám komplexné financovanie investičných projektov prostredníctvom štrukturálnych fondov EU. Zadajte Váš projektový zámer - radi Vám vyhľadáme vhodnú výzvu a následne pomôžeme so spracovaním žiadosti o NFP.

Bližšie informácie

Implementácia manažérskych systémov

Implementujeme systémy manažérstva podľa požiadaviek medzinárodne uznávaných noriem. Počas implementácie systémov manažérstva dbáme na praktickú stránku uplatnenia požiadaviek noriem do praxe.

Bližšie informácie

Vzdelávanie

Poskytneme Vám odborné vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. Na základe štruktúrovanej analýzy Vám pomôžeme zostaviť plán vzdelávania na mieru. Vďaka pravidelnému vzdelávaniu Vašich zamestnancov dokážete dosahovať excelentné výsledky.

Bližšie informácie

Manažérske nástroje

Implementujeme medzinárodne uznávané manažérske metódy a postupy do praxe. Vďaka overeným metódam dokážeme súčasne dosiahnuť zníženie nákladov, zvýšenie kvality a zlepšenie efektivity.

Bližšie informácie

QM Spider

Informačný systém QM Spider slúži ako podpora pre rýchle a prehľadné spracovanie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP. QM Spider zabezpečí poriadok a prehľad v evidencii a správe majetku a plnení legislatívnych požiadaviek za Vás.

Bližšie informácie