QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Partneri QM Slovakia, s.r.o.

CeMS, s.r.o. 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je zameraná certifikáciu, školenia a poradenstvo pre všetky typy zákazníkov s medzinárodným pôsobením.

Poskytuje: 

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.cems.sk.

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Zákazníkom poskytuje služby v oblastiach certifikácie, inšpekcie a vzdelávania.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.tuv-sud.sk

 

DATA PROTECTION s. r. o.

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. bola založená za účelom komplexného riešenia problematiky v oblasti bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov. Zákazníkom pomáha nielen pri kritických situáciách ale hlavne pri prevencii vzhľadom k ochrane osobných údajov. Skúsenosti čerpá z dlhoročných skúseností spoločnosti CeMS, s.r.o. ktorá aktívne pôsobí v oblasti implementácie auditovania systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001. 

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.gdpr-dataprotection.sk

 

Sitris s. r. o.

Spoločnosť Sitris sa zaobera tvorbou software najmä pre oblasť priemyslu a špecializovaných informačných systémov. Jej hlavný produkt tvorí systém PTS, ktorý je určený pre automatické monitorovanie výroby.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.sitris.sk

 

GAJOS, s.r.o.

Spoločnosť GAJOS, s.r.o. sa zameriava na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, vzdelávaciu a konzultačnú činnosť, predaj a úplný servis požiarnotechnických zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.gajos.sk