QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza

Blog

Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

PRIDANÉ
13. február 2020
|
KATEGÓRIA

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Zobraziť viac