QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Blog

BLOG - Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

BLOG - Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002?

PRIDANÉ
11. august 2021
|
KATEGÓRIA

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

BLOG - Ako prebieha implementácia požiadaviek STN EN 1090?

PRIDANÉ
13. apríl 2020
|
KATEGÓRIA

Výrobcovia stavebných oceľových a hliníkových konštrukcii a ich prvkov musia v zmysle platného zákona o stavebníctve plniť požiadavky normy EN 1090. Inak nie sú oprávnení uvádzať tieto výrobky na trh. Na základe splnenia požiadaviek uvedených noriem vydáva notifikovaná osoba výrobcovi osvedčenie o zhode riadenia výroby, ktoré oprávňuje výrobcu uviesť výrobky na trh tj. vystaviť prehlásenie o zhode výrobku a označenie CE, tak ako to príslušné európske nariadenie vyžaduje. Priebeh zavedenia a následnej certifikácie postupu pre zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií podľa požiadaviek STN EN 1090 možno popísať v nasledujúcich krokoch: ...

Zobraziť viac
BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

BLOG - Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

PRIDANÉ
13. február 2020
|
KATEGÓRIA

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

Zobraziť viac