QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia kvality služieb

 

Vďaka skúsenostiam z implementácie požiadaviek noriem do praxe poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti zvyšovania kvality služieb. Pomôžeme Vám s definovaním štandardov kvality a následne ich zavedením v rámci celej organizácie. Pomocou merateľných ukazovateľov vytvoríme efektívny systém pre trvalo udržateľnú úroveň kvality poskytovaných služieb. Zároveň implementujeme procesy zabezpečujúce kvalitu služieb a metódy na podporu kvality. Vďaka manažmentu riadenia kvality služieb získate dôveru zákazníkov a nové možnosti v rámci realizácie rozsiahlych zákaziek.

 

Pre koho je implementácia kvality služieb určená?

 • spoločnosti pôsobiace v oblasti služieb, ktoré rýchlo napredujú a chcú udržať kvalitu poskytovaných služieb
 • korporácie a veľké spoločnosti, ktoré potrebujú jasne definovať a implementovať štandardy poskytovaných služieb v rámci celej organizácie
 • spoločnosti, ktoré kladú kvalitu služieb na prvé miesto a majú záujem sa neustále zlepšovať

 

Postup implementácie kvality služieb:

 • požiadavky na kvalitu služieb – definovanie kvality poskytovanej služby, požiadavky zákazníkov a nástroje na ich spracovanie, štandard trhu, požiadavky zainteresovaných strán
 • koncepty a metódy riadenia kvality – TQM, EFQM Excellence model, Six Sigma, SPC, PDCA krúžky kvality, 5x why a ďalšie techniky uplatniteľné vzhľadom k riadeniu kvality služieb
 • tvorba procesov podporujúcich riadenie kvality služieb: 
  • Definovanie problémov
  • Sledovanie procesu
  • Analýza príčin
  • Pôsobenie na príčiny
  • Kontrola výsledkov
  • Štandardizácia výsledkov
  • Závery a akčné plány
 • nástroje na meranie kvality služieb a ich vyhodnotenie – prieskumy spokojnosti zákazníkov, interné audity, mystery shopping, technika sekvenčných a kritických udalostí, multiatribútové postupy a ďalšie
 • riadenie kvality v službách – špecifické požiadavky a očakávania zákazníkov, riešenie problémov, reklamácií a nezhôd
 • štandardizácia kvality služieb – integrácia zákazníckeho prístupu a poskytovaných služieb  
 • motivácia zamestnancov vzhľadom k riadeniu kvality
 • možnosti využitia informačných systémov vzhľadom k riadeniu kvality poskytovaných služieb
   

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza