QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121

 

Čo je norma ISO 20121?

Norma ISO 20121 vo svojich ustanoveniach definuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí. Plnením požiadaviek normy ISO 20121 spoločnosť preukazuje systematický prístup k zachovaniu environmentálneho, sociálneho a ekonomického prostredia pri organizácii všetkých typov podujatí. Cieľom je v čo najväčšej možnej miere znížiť dopad na externé prostredie, v ktorom sa podujatie organizuje a zároveň, zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a komfort pre účastníkov podujatia. Výstupom je funkčný systém, ktorý plní medzinárodné štandardy, riadi riziká a zabezpečuje trvalé zlepšovanie v danej oblasti. 

 

Pre koho je certifikácia podľa ISO 20121 určená?

 • eventové a marketingové organizácie
 • mediálne agentúry
 • divadlá, mestá a obce
 • kultúrne domy, spolky a združenia

 

Prínosy certifikácie podľa ISO 20121

 • deklarácia kvality a plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti organizácie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • zvýšenie efektivity procesov a zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami, sťažnosťami, dodávkou nekvalitných služieb
 • implementácia jednotných postupov pre organizáciu podujatí, kontrolu a riadenie rizík 
 • zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti pôsobiacej v oblasti organizácie podujatí
 • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom
   

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza