QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systému riadenia laboratórií poďla ISO/IEC 17025

 

 

Čo je norma ISO/IEC 17025:2017?

Norma ISO 17025:2017 definuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť, nestrannosť a konzistentnú činnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Norma ISO/IEC 17025:2017 určuje zásady systému manažérstva kvality v akreditovaných laboratóriách, čím unifikuje a štandardizuje prostredie výkonu skúšobnej a kalibračnej činnosti.


Pre koho je implementácia podľa ISO/IEC 17025:2017 určená?

Implementácia požiadaviek ISO/IEC 17025 je určená pre samostatné laboratóriá aj pre laboratóriá, ktoré sú súčasťou väčších zariadení. Ak chcete upevniť pozíciu na trhu ako seriózneho konkurenta, je nevyhnutné, aby váš systém riadenia laboratória vyhovoval celosvetovo uznávanej norme ISO/IEC 17025.

 

Prínosy implementácie ISO/IEC 17025:2017

Laboratórium, ktoré efektívne zaviedlo systém riadenia laboratórií v súlade s normou ISO/IEC 17025 sa pripája k rastúcemu svetovému partnerstvu akreditovaných laboratórií. Následné získanie certifikátu o akreditácii podľa normy ISO/IEC 17025 od SNAS preukáže potenciálnym zákazníkom, že ste podnikli kroky na zabezpečenie toho, aby vaše výsledky kalibrácie alebo testovania boli presné a spoľahlivé.

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza