QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Implementácia systémov energetického manažérstva podľa ISO 50001

 

Čo je ISO 50001?

Cieľom medzinárodnej normy ISO 50001 je pomôcť organizáciám so znižovaním energetickej náročnosti prostredníctvom vytvárania potrebných systémov a procesov. Norma je určená pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré hospodária s energiami - výrobné spoločnosti i poskytovatelia služieb. Implementáciou požiadaviek normy ISO 50001 je možné dosiahnúť značné úspory v oblasti efektívnosti využívania energií. Návratnosť investície do implementácie požiadaviek normy je dosahovaná už po 6 mesiacoch.

 

Pre koho je implementácia podľa ISO 50001 určená?

 • výrobné spoločnosti
 • energetické spoločnosti
 • poskytovateľov služieb správy nehnuteľností
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • školské zariadenia
 • hotely a ubytovne

 

Prínosy certifikácie podľa ISO 50001

 • zníženie prevádzkových nákladov
 • znižovanie dopadu na životné prostredie
 • imidž spoločensky zodpovednej organizácie = konkurenčná výhoda
 • jednotné stanovenie zodpovednosti a právomoci
   

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza