QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Oporný bod - COVID 19

Kód výzvy:
EPH2/2020
Podporované oblasti:
Oporný bod je v roku 2020 zameraný najmä na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré im vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky , Mimovládne organizácie

Detaily výzvy:

Výzva uzavretá:
od 25.05.2020 do 15.06.2020
Výška dotácie:
5 000 €
Miera podpory:
100 %

Oprávnení žiadatelia:

 • Žiadateľom o podporu môžu byť len právnické osoby so sídlom na Slovensku:
  • Hospice
  • Mobilné hospice
  • Domy na pol ceste
  • Účelové zariadenia cirkvi
  • Neštátne detské domovy
  • Krízové centrá
  • Mimovládne organizácie, občianske združenia
  • Iné subjekty - poskytovatelia sociálnej pomoci

Oprávnené aktivity:

 • Obnova a rekonštrukcia zariadení
 • Nákup zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • Nákup zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok
 • Aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • Iné náklady spojené s realizáciou projektu

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 150 000 €
 • jeden projekt môže získať podporu do 5 000 €

 

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva uzavretá

od 25.02.2020 | do 21.04.2020

Moderné technológie (7.4)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 19.12.2019 | do vyčerpania financií

Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 12.12.2019 | do vyčerpania financií

Dotácie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 24.02.2020 | do vyčerpania financií

Moderné technológie (7.7)

Bližšie informácie