QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Kód výzvy:
SAMRS/2020/PPP/1
Podporované oblasti:
Výzva je zameraná na podporu začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Veľké podniky , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 31.01.2020 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
200 000 €
Miera podpory:
90 %

Oprávnení žiadatelia: 

  • Nový a začínajúci  podnik – t.j.  podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká kratšie ako tri roky (vrátane start-up a spin-off podnikov)
  • Existujúci podnik - t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká minimálne tri roky

Oprávnené aktivity:

  • Analytická činnosť, zbieranie dát a informácií, odborné posudky potrebné na vytvorenie podnikateľského plánu alebo štúdie uskutočniteľnosti
  • Testovanie nových pracovných a technologických postupov a prototypov
  • Vycestovanie na miesto realizácie
  • Semináre, workshopy, prezentácie, okrúhle stoly
  • Iniciovanie spolupráce s miestnymi partnermi a verejnými inštitúciami
  • Nákup hmotného a nehmotného majetku za účelom lacného a rýchleho prototypovania
  • Študijná cesta lokálneho partnera na Slovensko za účelom prenosu skúseností

 Indikatívna alokácia výzvy:

  • 500 000 €

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 14.02.2020 | do 30.04.2020

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 06.04.2018 | do vyčerpania financií

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 27.02.2020 | do vyčerpania financií

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 08.12.2020 | do vyčerpania financií

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Bližšie informácie