QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2020)

Kód výzvy:
47/PRV/2020
Podporované oblasti:
Táto výzva je zameraná na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti vo všetkých krajoch Slovenska.
Oprávnené územie:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:
od 27.02.2020 do vyčerpania financií
Výška dotácie:
15 000 €
Miera podpory:
100 %

Oprávnení žiadatelia:

  • Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe

Oprávnené aktvity:

  • rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podniakteľskej činnosti
  • aktivity smerujúce k realizácií podnikateľského plánu

Indikatívna alokácia výzvy:

  • 4 920 000 €
  • výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 15 000 €

Kontaktujte nás

Jégého 5/11
971 01 Prievidza

Podobné výzvy

Výzva aktuálna

od 20.12.2018 | do vyčerpania financií

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Bližšie informácie

Výzva uzavretá

od 14.02.2020 | do 30.04.2020

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 31.01.2020 | do vyčerpania financií

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 06.04.2018 | do vyčerpania financií

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Bližšie informácie

Výzva aktuálna

od 08.12.2020 | do vyčerpania financií

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Bližšie informácie