QM Slovakia, s.r.o., Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza
 • Vzdelávanie

  Poskytneme Vám odborné vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. Na základe štruktúrovanej analýzy Vám pomôžeme zostaviť plán vzdelávania na mieru. Vďaka pravidelnému vzdelávaniu Vašich zamestnancov dokážete dosahovať excelentné výsledky.
  Bližšie informácie
 • Manažérske nástroje

  Implementujeme medzinárodne uznávané manažérske metódy a postupy do praxe. Vďaka overeným metódam dokážeme súčasne dosiahnuť zníženie nákladov, zvýšenie kvality a zlepšenie efektivity.
  Bližšie informácie
 • Xprofit

  Informačný systém Xprofit je aplikácia určená pre malé a stredné firmy za účelom sledovania, riadenia a vyhodnocovania ziskovosti zákaziek. Xprofit zabezpečí poriadok v zákazkách a prehľad v ich ziskovosti, vďaka čomu viete riadiť Vašu spoločnosť na základe presných a aktuálnych čísiel.
  Bližšie informácie
 • GM Spider

  Informačný systém GM Spider slúži ako podpora pre rýchle a prehľadné spracovanie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP. GM Spider zabezpečí poriadok a prehľad v evidencii a správe majetku a plnení legislatívnych požiadaviek za Vás.
  Bližšie informácie

Aktuality

Referencie