QM Slovakia, s.r.o, Jégého 5/11, 971 01 Prievidza
  • Vzdelávanie

    Poskytneme Vám odborné vzdelávanie a rozvoj pracovníkov. Na základe štruktúrovanej analýzy Vám pomôžeme zostaviť plán vzdelávania na mieru. Vďaka pravidelnému vzdelávaniu Vašich zamestnancov dokážete dosahovať excelentné výsledky.
    Bližšie informácie
  • Manažérske nástroje

    Implementujeme medzinárodne uznávané manažérske metódy a postupy do praxe. Vďaka overeným metódam dokážeme súčasne dosiahnuť zníženie nákladov, zvýšenie kvality a zlepšenie efektivity.
    Bližšie informácie

Aktuality

Referencie